Vicky Reynaerts

Vicky

Vicky Reynaerts

Psycholoog / Systeemtherapeut


Hallo! Ik ben Vicky, klinisch psycholoog sedert 2015 en tevens gecertificeerd systeem, gezins- en relatietherapeut sinds 2021.
Naast mijn werk als kinderpsycholoog bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen, heb ik, samen met mijn collega Charlotte, Coligo opgericht. Binnen onze praktijk sta ik paraat om kinderen, gezinnen en koppels systeemtherapeutisch te ondersteunen.

Kinderen tussen zes en twaalf jaar die worden uitgedaagd op vlak van zelfvertrouwen en zelfbeeld, pesten, autisme, ADHD, echtscheidingsmoeilijkheden, hechtingsmoeilijkheden en trauma kunnen bij mij terecht. Samen gaan we op een creatieve manier aan de slag om gevoelens te vertalen. De sessies vinden individueel plaats maar ouders worden ook betrokken in het therapeutische proces. Dit door gesprekken over hun ouderschap en door opvolg- en evaluatiegesprekken.

Ook gezinnen kunnen bij mij terecht voor een verbindende aanpak van moeilijkheden die een impact (kunnen) hebben op het hele gezin. In deze sessies wordt stilgestaan bij de obstakels en hoe het gezin deze als team kan overwinnen. Gezinsgesprekken kunnen opgestart worden wanneer leden van het gezin reeds individueel in therapie zijn bij een collega.

Tot slot kunnen ook koppels bij mij terecht. Samen kijken we hoe we relaties aangaan in onze omgeving en waar zich eventuele kwetsuren hebben ontwikkeld die hun weerslag hebben op de huidige relatie. Hieruit volgt namelijk soms dat we ons niet gehoord voelen in onze behoeften en verlangens. Mijn opzet binnen relatietherapie is om een veilige haven te vinden waar behoeften en verlangens naar elkaar toe uitgesproken kunnen worden.

  • Werkzaam in de praktijk op woensdagnamiddag- en avond, en zaterdagvoormiddag.
  • Erkenningsnummer psychologencommissie: 912117163.
  • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 

Collega:
Charlotte Geens

Logo
THERAPEUTENPRAKTIJK